polski POLSKIenglishENGLISH
Lokalizacja
EUROLOGIS-Centrum Logistyczne

Długołęka k./Wrocławia, ul. Polna
Tel.: +48 605 22 12 12
e-mail: info@eurologis.pl

Eurologis Centrum Logistyczne

zlokalizowane jest przy drodze ekspresowej E67 Wrocław - Warszawa, 16 km na północny wschód od centrum Wrocławia, co umożliwia łatwość dostaw do Wrocławia i okolic. Wjazd i wyjazd na trasę nr 8/E67 Wrocław - Warszawa odbywa się bezpośrednio z drogi lokalnej położonej wzdłuż południowej granicy działki. Główną cechą tego rozwiązania jest wygodne połączenie i bardzo dobra widoczność, co zapewnia łatwy i bez pieczny sposób komunikacji zarówno w kierunku Wrocławia jak i Warszawy.

Północna część działki graniczy bezpośrednio z pełni funkcjonalną bocznicą kolejową, wykorzystanie której może rodzić alternatywę dla transportu drogowego. Usytuowanie Centrum Logistycznego stanowi doskonałą lokalizację w ujęciu lokalnym jak i regionalnym, projektowane obwodnice dodatkowo ułatwią komunikację z drogą nr5 Poznań - Wrocław - Praga, oraz z południową częścią Wrocławia i autostradą A4 łączącą Europę Wschodnią i Zachodnią.